post

Bez gramatike jezik bi bio neupotrebljiv

Gramatika predstavlja skup pravila koja se koriste u svakom određenom jeziku. Kada ona ne bi postojala, jezik bio neupotrebljiv, odnosno nerazumljiv. Zato gramatika predstavlja određena pravila kojih se treba pridržavati prilikom govora i pisanja jezika. Sve to odnosi se i na englesku gramatiku. Nije dovoljno naučiti samo riječi na engleskom, već je potrebno naučiti i gramatička pravila kojih se treba pridržavati. Bitno je napomenuti da svaki jezik ima svoja gramatička pravila.

Continue reading “Bez gramatike jezik bi bio neupotrebljiv” »